Utbildning

Det finns många situationer där mer kunskap är mycket matnyttigt. När det gäller att förstå och värdera företag så finns det främst mängder med kurser och utbildningar som man kan gå gratis på Universitet och Högskolor.

Grundläggande kunskaper om hur företag kan värderas ger ofta företagare av många olika slag mycket matnyttigt då de själv kan skapa sig ett gott beslutsunderlag för att fatta strategiskt kloka beslut.

Det finns även många privata aktörer som tillhandahåller utbildningar inom företagsvärdering, vi rekommenderar starkt denna aktör!

Annonser

Företagsvärdering skiljer för mycket mellan olika aktörer

Idag ska jag ta upp en blandad kompott med ömsom allvar och ömsom humor, om Företagsvärdering i stort.

Vi börjar med det allvarsamma. En student som skall skriva en C-uppsats om Företagsvärdering ringde mig igår. Han hade en tes om att utförandet av företagsvärderingar skiljer mycket mellan banker, investerare, analytiker och revisionsbyråer. Andemeningen var att det är ett problem då mycket kan gå fel, i synnerhet då många revisorer förenklar förfarandet i så pass stor utsträckning så att värderingen kan bli extremt skev. Revisorer är heller inte utbildade i att värdera företag skall man ha mycket klart för sig.

Visst är det tråkigt om exempelvis ett litet familjeägt företag som byggts upp under generationer skall säljas och någon revisor kommer och säger att de skall sälja det för 3 gånger årsvinsten utan att titta på det så mycket djupare än så! Många företagsmäklare gör också alldeles för enkla värderingar, förmodligen för att de vill dämpa ner förväntningarna hos säljaren och samtidigt ha mer långsiktiga samarbeten med olika investmentbolag. Det ligger ofta i en företagsmäklares intresse att företaget säljs till underpris för att få igenom så mycket affärer som möjligt.

Sedan finns det många aktörer som säljer företagsvärderingar online. Här måste man kontrollera om de är seriösa, vem man faktiskt beställer av, vad de har för utbildning och erfarenhet osv. Flera bolag, såsom calculate företagsrådgivning samt UC Företagsvärderingar (fd Adeqvat Företagsvärdering) har metodiskt ringt och tjatat på företagare att de i stort sett skall prenumerera på en företagsvärdering av deras eget företag och på så sätt kunna ”följa priset som på börsen”, fast med deras eget privata aktiebolag. Sådana säljmetoder får mig riktigt arg faktiskt, då de helt uppenbart lurar kunderna att köpa något som de inte har någon nytta av.

Men nu till något roligare!

För er som gillar finans, ekonomi, investeringar och/eller företagsvärdering  så finns det två mycket förnöjsamma klipp som ni borde se. Den första är en sketch med Bird and Fortune och de behandlar finanskrisen i en mycket genomarbetad och skämtsam dialog.

1. Bird and Fortune – Financial Crisis (1/2)

2. Bird and Fortune – Financial Crisis (2/2)

En annan kul grej är en tecknad serie som inte har med företagsvärdering direkt att göra men som belyser bristen av företagsvärdering när en banktjänsteman skall hjälpa en ung herre med investeringar. Du finner den här:

3. And it´s gone!

Det var allt för denna gång, för er som vill veta mer om Företagsvärdering så rekommenderar jag Er varmt att kika runt lite här på sidan. Ni kan läsa om Termer som vanligen används inom företagsvärdering, samt vad de egentligen innebär. Tag även en titt under värderingsmetodik-sidorna där du kan lära dig om olika värderingsmetodiker som förekommer inom företagsvärderingsbranchen. Vi har även med olika avsnitt som beskriver för och nackdelar med olika tillvägagångssätt.

På återhörande!

Mvh

Adam

 

TRUSTORHÄRVAN

Jag såg precis ett avsnitt från Brottskod på TV3 play, som handlade om Trustorhärvan. De hävdar att tillgångarna i Trustor var undervärderade men framför inte om det rör sig om en bokföringsteknisk aspekt eller om innehaven helt enkelt inte handlades till det faktiska värdet på börsen. Hur som helst så kan en ordentlig Företagsvärdering minska riskerna för att sådana saker inträffar.

Företagsvärdering

Företagsvärdering

Om du själv vill göra Företagsvärderingar så finns det mycket information att hämta via internet. Här på sidan kan du läsa mer om olika värderingsmetodiker samt termer inom Företagsvärdering. Det viktigaste att tänka på vid en företagsvärdering är att du inte behöver kunna och begripa allt, men du måste begripa det som du investerar i. Med detta menar jag att du måste hålla dig inom din kompetenssfär och inse vad du inte förstår liksom dina egna begränsningar, detta är kanske det viktigaste av allt när du skall göra en företagsvärdering, oavsett vilken kunskapsnivå och erfarenhet du besitter.

Köpa Företagsvärdering online

Det finns många aktörer på marknaden som erbjuder företagsvärderingar. Kvaliteten varierar dock kraftigt och det är viktigt att välja en seriös och duktig firma för att kunna använda analysen som ett fullgott beslutsunderlag. Ofta kan det även vara en god idé att låta en advokat titta på det hela om det föreligger mer komplicerade juridiska aspekter som är svåra att värdera.

De flesta aktörer på marknaden använder akademiska modeller såsom CAPM och försöker korta ner sitt eget arbete och standardisera sina processer. De gör reklam för att de är kostnadseffektiva men i själva verket så slarvas det mycket. Många försöker också sälja företagsvärderingar som en prenumerationstjänst för egna företagare. Detta tycker jag är vidrigt, de försöker sälja på småföretagare en årlig uppdatering av värdet enligt CAPM eller liknande och hävdar att det blir som att följa ”börskursen” för sitt eget privata aktiebolag, du behöver inget sådant och jag tycker att det är skamligt av dem som erbjuder det.

En aktör jag varmt rekommenderar är Sundvik M&A som erbjuder en mycket genomarbetad och högkvalitativ företagsvärdering, till ett mycket bra pris.

Företagsvärdering

Företagsvärdering

När ett företag står inför ett ägarskifte så måste värdet för både säljare och köpare utrönas. Det kan handla om ett privat aktiebolag som skall byta ägare, ett stort ägarbyte i ett börsbolag eller blott en liten investering av en privatperson utan några större finansiella tillgångar. Oavsett vilka förutsättningar som föreligger och vilken bakgrund som lett till den kommande företagsöverlåtelsen så är en företagsvärdering väldigt viktig för alla inblandade parter. Tillsammans med företagsvärdering går det juridiska spelet hand i hand. Varför? Jo därför att avtal alltid utgör en stor del av värdena i ett företag och olika avtalsvillkor kan ge mervärden eller skapa kostnader.

När du vill veta vad ett företag är värt så gäller det att läsa på så du vet vilka förutsättningar som föreligger. När du har gjort det så måste du göra en bedömning av framtiden. Viktigast av allt är dock att du förstår sannolikheten i att du har rätt i din bedömning och vad som händer om du har fel, du måste ha en god felmarginal. Felmarginalen kan bestå i att du värderar företaget med en vinstprognos vida under den troliga, baserat på historiska vinstdata. Den kan även bestå av ett substansvärde av tillgångar som du vet att du kan få ut vid en likvidation. Det finns mängder av scenarion och det är upp till värderaren att vrida och vända på varje sten för den enskilda företagsvärderingen.

Hur exakt är en företagsvärdering

En företagsvärdering kan jämföras med att bedöma åldern åldern på en människa, alla är unika och olika svårbedömda. Ofta behöver du inte veta ett exakt värde eller en exakt ålder utan ett intervall kanske räcker. Förmodligen kan alla gissa sig till att ett spädbarn inte är mer än 2 år, eller att en normal 30-åring är någonstans mellan 20 och 40 år. Om du med samma säkerhet kan säga att ett börsföretag är värt någonstans mellan 20 kr och 40 kr per aktie, så har du en god uppfattning om företaget är över, under eller någorlunda vettigt prissatt.

Olika metodiker för företagsvärderingar

Företagsvärderingar kan genomföras enligt olika metodiker för företagsvärdering. Bland andra Fundamental analys, jämförande värdering osv. Tyvärr finns det även många fallgropar och det är viktigt att lägga mycket tid på att noga gå igenom fakta om det företag man funderar på att investera i.

Välkommen till Centrum för Företagsvärdering

Företagsvärderings Centrum

Målet med den här sidan är att samla så mycket information och fakta, se termer inom företagsvärdering, som det bara går. För mig har ämnet varit en stor del av mitt liv i många år. Jag har en Masterexamen inom Finans med inriktning företagsvärdering och företagsöverlåtelser och läser även allt jag kommer över som är av intresse inom ämnet.

Det är ett konstverk att göra ordentliga företagsvärderingar, utöver rena kunskaper inom ämnet så krävs stor noggrannhet och mycket arbete. När man väl vill investera så krävs mycket stor tålmodighet och tilltro till sin egen bedömning och förmåga.

Det finns många sätt att genomföra företagsvärderingar på, bland annat fundamental analys och jämförande värdering. Läs mer om dessa olika värderingsmetodiker

Jag hoppas att du får ut mycket av mina sidor!

Läs mer på Företagsvärdering Centrum